*ST飞马龙虎榜,002210龙虎榜,*ST飞马主力资金,*ST飞马资金流

《*ST飞马(002210)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

*ST飞马(002210)龙虎榜

2019-06-27 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 2708万 | 明细

2019-06-19 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 1083万 | 明细

2019-06-14 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 1428万 | 明细

2019-06-11 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -75万 | 明细

2019-06-10 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 238万 | 明细

2019-05-30 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 23万 | 明细

2019-05-27 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -265万 | 明细

2019-05-21 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -4272万 | 明细

2019-05-16 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 17528万 | 明细

2019-05-13 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -274万 | 明细

2019-05-09 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -254万 | 明细

2019-04-22 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -10068万 | 明细

2019-04-19 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 3977万 | 明细

2019-04-18 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -8246万 | 明细

2019-04-17 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -4157万 | 明细

2019-04-16 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -11186万 | 明细

2019-04-15 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 15998万 | 明细

2019-04-12 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 8501万 | 明细

2019-04-10 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -3094万 | 明细

2019-04-09 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -2432万 | 明细

2019-04-08 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -5172万 | 明细

2019-04-03 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 5146万 | 明细

2019-02-27 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 4840万 | 明细

2018-11-23 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 273万 | 明细

2018-11-21 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 5622万 | 明细

2018-11-19 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -2972万 | 明细

2018-10-18 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -509万 | 明细

2018-10-16 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -304万 | 明细

2018-10-12 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -8438万 | 明细

2018-10-10 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -6660万 | 明细

2018-09-27 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -10377万 | 明细

2018-09-26 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 316万 | 明细

2018-08-20 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 7673万 | 明细

2018-08-17 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 7672万 | 明细

2018-08-16 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -9万 | 明细

2018-08-15 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 56万 | 明细

2018-08-14 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -24万 | 明细

2018-08-13 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -23万 | 明细

2015-12-07 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 4333万 | 明细

2015-12-02 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -34204万 | 明细

2015-12-01 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -1573万 | 明细

2015-11-30 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -292万 | 明细

2014-11-04 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 293万 | 明细

2014-05-09 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 418万 | 明细

2013-09-03 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 2193万 | 明细

2013-09-02 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 365万 | 明细

2013-08-28 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 3327万 | 明细

2013-05-30 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 142万 | 明细

2012-12-17 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 306万 | 明细

2012-02-15 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 43万 | 明细

2011-06-09 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -455万 | 明细

2010-04-23 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -206万 | 明细

2009-09-01 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -32万 | 明细

2009-08-31 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 217万 | 明细

2009-06-22 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 134万 | 明细

2009-04-20 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 123万 | 明细

2009-02-23 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 191万 | 明细

2008-11-03 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -425万 | 明细

2008-09-25 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -901万 | 明细

2008-05-21 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -337万 | 明细

2008-05-05 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -1047万 | 明细

2008-02-26 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 295万 | 明细

2008-02-01 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 3904万 | 明细

2008-01-31 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -972万 | 明细

2008-01-30 | 龙虎榜净买入 *ST飞马(002210)
金额 -972万 | 明细

万2开户
(赠送炒股公式)
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml site.xml ticai.xml *ST飞马龙虎榜,002210龙虎榜,*ST飞马主力资金,*ST飞马资金流